hverdagen.

vores hverdag er båret af fællesskab og vores fælles værdier.

 

Dyk ned i hverdagen på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole og læs mere om, hvordan et efterskoleskema ser ud og hvordan vi vægter trivsel, kost og sundhed og vores retningslinjer.

9.- og 10. klasses undervisning.

I timerne er det vigtigt, at alle eleverne møder faglige udfordringer, der passer til deres niveau. Målet med vores undervisning er, at eleverne bliver klar til at gennemføre deres ungdomsuddannelse

9. klasse
Du modtager undervisning i fagene dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, biologi, geografi, kristendomsfag samt idræt.

10. klasse
Du modtager undervisning i fagene dansk, matematik og engelsk. Desuden kan du i 10. klasse vælge et eller flere af de boglige valgfag tysk og fysik/kemi.

Linjefag
Du kan vælge imellem 4 forskellige linjer. Du vælger en af disse linjer: ridelinjen, musiklinjen, fodboldlinjen (kun drenge) og kombilinjen (under kombilinjen vælger du et profilfag).

Du har 6 lektioner på din linjen.

se et efterskoleskema.

Et efterskoleskema variere meget fra efterskole til efterskole.

Se hvordan et 9. klasse og et 10. klasse skema her på Vestbirk kan se ud.

 

9. klasse skema på Vestbirk

 

10. klasse skema på Vestbirk

trivsel.

Alle elever tilhører en kontaktgruppe på ca. 10 elever og en fast tilknyttet kontaktlærer. Gruppen består af både piger og drenge. Kontaktlærerens fornemmeste opgave er at sikre den enkelte elevs tryghed og trivsel gennem hele efterskoleopholdet. Vi holder løbende samtaler samt ugentlige kontaktgruppemøder, hvor vi taler om alle de personlige og sociale aspekter, der er forbundet med efterskolelivet.

 

Behovet for støtte og samtaler er forskellig fra elev til elev. Vi har erfaring med, at opstartsperioden kan give anledningen til følelsen af manglende tryghed og resultere i hjemve. Dette anser vi som en helt naturlig del af overgangen fra elev til efterskoleelev. Vi er meget bevidste om at skabe en tryg opstart med udgangspunkt i den enkeltes behov.

 

Kontaktlæreren er bindeledet mellem skole og familie. Kommunikation med kontaktlæreren foregår via ViGGO.

 

kost og søvn.
Kost

Vores målsætning er at servere indbydende og nærende kost, som til fulde dækker en aktiv teenagers behov.

Vi forsøger at prioritere de sunde valg – og at servere en solid, varieret og indbydende grundkost, som mange har lyst til at blive mætte af.

Bl.a. er der til dagens varme måltid altid rigeligt af lækre salater. Der er adgang til frisk frugt hele dagen, og både formiddag og eftermiddag serveres der forfriskning – et mellemmåltid for dem, der har brug for noget mellem hovedmåltiderne.

Men vi tror også på, at man ind i mellem må hygge sig. Så til aftencafé er der ofte kage, en nybagt bolle eller andet lækkert at hygge sig med.

 

Søvn

Vi vil gerne skabe de allerbedste betingelser for udvikling og læring. Vi vil også gerne tage ansvar for, at du er klar til at få det bedste ud af dagen.

Vi har et meget højt aktivitetsniveau i løbet af dagen, og der er rigtig mange ting, du hele tiden skal være en del af. Derfor går vi op i at lære dig gode vaner omkring søvn og kost.

retningslinjer.

Vestbirks overordnede regelsæt

 

Pkt.1

Ingen indtagelse af spiritus eller euforiserende stoffer på skolen eller på ture arrangeret af skolen. Reglen gælder også til og fra skolen.

Overtrædelse af pkt. 1 medfører øjeblikkelig bortvisning.

 

Pkt. 2

Drenge og piger bor hovedsagligt på drenge- og pigegange. Der er åbent på gangene for alle i tidsrummet 08.00-22.00.

 

Pkt. 3

Skolen er røgfri, så rygning er ikke tilladt under dit ophold på skolen. Det er derfor heller ikke tilladt at medbringe tobak, e-cigaretter el. lign.

Overtrædelse af pkt. 3 kan medføre bortvisning.

besøg
vestbirk musik- & sportsefterskole.