det boglige.

en boglig orienteret efterskole.

Vi går ikke op i, hvilket niveuau du kommer med. Men vi tager det som en selvfølge, at du ønsker at yde en prober indsats og har et ønske om at rykke dig i de boglige fag. 

Lektiefri skole er vi ikke helt, men vi tænker rigtig meget over, at lektierne skal have et klart formål – og så er de selvfølgelig planlagt i god tid. I den daglige undervisning arbejder vi med motivation og læring. Vi bestræber os på at levere en spændende og aktuel undervisning, der både styrker din faglighed og din personlige udvikling.

Vi tror på motivation som en afgørende faktor for at lære noget.

motiverende undervisning.

Vi sætter en ære i at levere spændende og motiverende undervisning

Vi tror på, at hvis man skal rykke unge mennesker betragteligt i de boglige fag, så handler det først og fremmest om motivation. Vi ser det således som vores fornemmeste opgave at tilrettelægge og gennemføre en daglig undervisning, som man bare slet ikke kan lade være med at synes er spændende.

Alle vores faglærere brænder for hver deres områder – og alle arbejder de målrettet med at sørge for, at eleverne i Vestbirk bliver sendt afsted ud i verden med appetit på en ungdomsuddannelse. Det kræver noget af os, men det kan vi godt li’!

Vores undervisning er aktuel og vedkommende. Vi synes at uddannelse og dannelse går hånd i hånd, og således er vores pensum udvalgt på baggrund af et ønske om at oplyse og indvie alle Vestbirkere om emner, som er med til også at fremme en personlig udvikling.

Vi laver meget af vores undervisningsmateriale selv – og vi lægger hver sommer et stort arbejde i at udvikle, optimere og aktualisere, så vi kan levere en undervisning der tager kegler!

Vi BRÆNDER for at give DIG appetit på at lære og have lyst til at knokle med – for så kommer de gode resultater nemlig helt af sig selv!

 

afgangsprøver.

Bliv klar til afgangsprøverne

Prøverne er afslutningsfesten på årets undervisning. Det er her du får præmien for at have smøget ærmerne op og ydet en indsats.

Vi tager den boglige undervisning seriøst og prioriterer den højt. Vi forventer, at du laver dine lektier til hver eneste gang og at du afleverer dine opgaver til tiden.

Vi gør os umage med at tilbyde en spændende og vedkommende undervisning, og vi ser det som en selvfølge, at du ligeledes yder en indsats og gør dit bedste.

 

Fagene i 9. klasse

I 9. klasse har man fagene: dansk, matematik, engelsk, naturfag (fysik-kemi, biologi og geografi), tysk og samfundsfag.

Vi underviser i kristendomskundskab og historie i 9. klasse, og vi kommer omkring alle fagenes emner, jf. fagets slutmål, men vi er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøver i disse to fag. Eleven aflægger en fuld FP9-prøve, da et andet fag inden for den humanistiske prøvepakke vil blive udtrukket.

lektiecafé.

 

Vi tilbyder lektiecafé som et supplement til den daglige undervisning. Måske er det lige dét der skal til, for at du kommer videre med din aflevering – eller måske har du brug for hjælp til nogle opgaver af en lærer. 

På en efterskole bor du sammen med dine faglærere, så du kan altid spørge om hjælp. Det er en enestestående mulighed for at få styr på nogle af de ting, som du gerne vil blive bedre til. 

 

uu-vejledning.

 

Vejledning om overgangen til en ungdomsuddannelse

Du har ikke været her ret længe, før vi begynder at interessere os for, hvad du tænker om din vej i livet.

Alle kender til stien, hvor du går på gymnasiet og bagefter på en traditionel videregående uddannelse. Men vi tror på, at der findes mange veje til målet.

Vi inviterer forældre til Vestbirk, som fortæller om deres vej på Livets Landevej, med det formål at sætte fokus på, at man sagtens kan lykkes i livet, selvom man ikke som 15 årig har lagt en masterplan!

Vi tror på, at man skal jagte interesse og samtidig sørge for at søge indsigt i de mange muligheder, der findes på den moderne uddannelsesvej. Du skal kende værdien af et solidt fundament og vi klæder dig på til at træffe kloge og velbegrundede beslutninger om din vej efter Vestbirk.

Din skoletid i Vestbirk skal lære dig, at det betaler sig at yde en indsats – og at alle har ressourcer, som blot skal vandes rigtigt.

 

besøg
vestbirk musik- & sportsefterskole.