bliv elev.

et skoleår for livet.

Bliv elev på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole. Læs alt om optagelsesproceduren, priser for et efterskoleophold, ledige pladser og vores indmeldelsesblanket.

Vores elevpladser bliver hurtigt reserveret. Det er derfor en god ide, at være ude i god tid, hvis du vil sikre dig en plads til det ønskede skoleår.

indmeldelses
blanket.

Udfyld formularen herunder, hvis du ønsker en plads hos os. 

Når vi har modtaget din indmeldelse, vender vi tilbage med nærmere information om I har fået reserveret en plads i det ønskede skoleår, eller om I har fået en plads på vores venteliste. 

Ca. 1-2 år før skolestart inviterer vi til et besøg på skolen. Efter besøget betales et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000,- der sikrer endelig reservation af pladsen i det ønskede skoleår.

Det koster ikke noget at stå på venteliste.

optagelsesprocedure.

Når vi har modtaget jeres ansøgning, sker der følgende:

  1. Vi bekræfter jeres ansøgning pr. mail. Det koster ikke noget at søge om en plads.
  2. Ca. 1-2 år før skolestart inviterer vi til et besøg, hvor vi fortæller mere detaljeret om skolen, vores retningslinjer, fag og meget mere.
  3. Såfremt I herefter ønsker at bevare den reserverede plads, indbetales 2.000,- DKK i indmeldelsesgebyr. Når beløbet er betalt, er I sikret en plads i det ønskede skoleår.

Bemærk: indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved eventuel senere udmeldelse.

Året inden opstart:

  1. Primo februar modtager I en invitation til infoaften, ansøgningensskema til statsstøtte og oplysninger om betaling af depositum, der anvendes til skoledragt, opvisningsdragt, sangbøger, udflugter, mv.
  2. Medio juni udsendes info om opstart, program og årsplan, mv.

Selvtillid.

fællesskab.

ledige pladser.

Se ledige pladser på Vestbirk Musik- & Sportsefterskole.

Vær opmærksom på, at der kan være ledige pladser i huset, men måske ikke på den ønskede linje. Vil du gerne vide mere, kan du sende os en mail på [email protected].

besøg os.

Skal Vestbirk være en del af DIN historie?

Kom på besøg og få en rundvisning, hvor I kan få lov til at mærke stemningen og opleve efterskolelivet.

På besøg os-siden, kan I se hvornår vi afholder åbent hus-arrangementer i løbet af året.

 

hvad koster et
efterskole-ophold?

Prisen for et efterskoleophold er stort set ens med meget få udsving.

I nedenstående sektion kan I læse, alt der er værd at vide, om priser for et efterskoleophold og hvad et ophold på Vestbirk koster og indkluderer.

Brug prisberegneren til at finde af, hvad du skal betale for et efterskoleophold efter elevstøtte er trykket fra.

hvad koster et efterskoleophold?

Prisen på et efterskoleophold er afhængig af husstandens samlede indkomst. Skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, depositum, ekstra fag) fratrækkes et tilskud fra staten, og visse familier kan endvidere få tilskud fra deres hjemkommune.

Det er os på efterskolen, der søger Undervisningsministeriet om tilskuddet på vegne af familien. Ca. et år inden skolestart udsendes skemaer til statsstøtte til hver familie. Disse returneres hurtigst muligt til skolen, som derefter søger tilskuddet til familien.

Prisen på et efterskoleophold er således individuelt. Til beregning af det aktuelle tilskud ser Undervisningsministeriet på barnets folkeregisteradresse ved skoleårets start, og bruger familiens samlede økonomiske grundlag 2 år tilbage til at beregne tilskuddet. Skal man på efterskole i 2023-24 er det således årsopgørelserne for 2021 der danner grundlag for prisberegningen. Det er bopælens samlede indkomst, der er gældende (også evt. samlever med fast folkeregisteradresse), dog ikke inkluderende ældre søskende, andre familiemedlemmer eller den unge selv.

Hvis elevens forældre ikke er samboende, beregnes tilskuddet ud fra den forælder (+ evt. samlever), som eleven har adresse hos. Hvis en forælder går bort eller forældrene ansøger om seperation/skilsmisse i løbet af skoleåret, skal dette meddeles skolens kontor med det samme. Der ansøges derefter om tilskud påny.

Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2.

Hvis der er børn med fast folkeregistereadresse i familien under 18 år (ud over eleven), udløser de hver især en mulighed for et engangsbeløb, der fratrækkes familiens samlede indkomst.

 

er der forskel i prisen på de forskellige efterskoler?

De største forskelle i prisen på et efterskoleophold ligger i skolernes depositum og er ligeledes afhængigt af, om der er forbundet mérudgifter med rejser og visse fag. Ugepriserne på de forskellige efterskole er stort set ens. Hvis du har spørgsmål til dele af nedenstående, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor.

 

pris for et ophold i vestbirk.

Ugeprisen er i skoleåret 2024/25: 2925.- kr.

Indmeldelsesgebyr: 2000.-

Depositum: 4000.-

En ventelisteplads er gratis.

 

Hvad er med i prisen?

I Vestbirk er alle rejser inkluderet i prisen.

Fagene: Dykkercertifikat, Jagttegn og Cambridge English er forbundet med en merudgift.

Desuden koster det en månedlig pris til opstaldning af sin hest, hvis man er på ridelinje.

Depositum bruges til at dække udgifterne for bl.a. skoledragt, spillertøj, gymnastikdragt, sangbog m.v. Depositum opgøres ved skoleårets slutning og en evt. rest tilbagebetales til familien.

Desuden skal eleven betale for evt. tøjvask og selv medbringe lommepenge.

 

særligt tilskud til et efterskoleophold

Alle efterskoler modtager hvert år en pulje fra Staten, som skolen efter egen politik uddeler til særligt trængte familier. Tilskuddet bruges til at nedbringe ugeprisen i variabel grad. For nærmere info kontaktes skolens kontor på  tlf. 75781141 eller [email protected].

 

spørgsmål til prisen på et efterskoleophold.

Hvis du stadig har spørgsmål til prisen på at gå på efterskole, kan du med fordel kontakte Efterskoleforeningen på tlf. 33 12 86 80 eller sende en e-mail til [email protected]

 

Betalingsforpligtelser ved fritagelse og ophør.

Fritagelser

Et fællesskab er afhængig af hvert eneste individ. Derfor henstiller vi til, at fritagelser begrænses til et absolut minimum.
Vi opfordrer til, at alle fritagelser afstemmes med kontaktlæreren – og at man som familie respekterer vores appel til, at den enkelte elev har så lidt fravær som muligt.

 

Frafald af støtte ved fritagelse

Ved fritagelser af flere dages varighed fortfalder retten til statsstøtte (jf. SU-styrelsens regler for tilskud). Familien forpligter sig således til selv at betale det fulde beløb (3.800,-) for den pågældende uge.

Vi er som skole forpligtet til at overholde denne regel og må ikke afvige herfra ved forespørgelser.

 

Ønsker eleven af forlade skolen gælder følgende regler:

– Eleven har 4 ugers opsigelse. Dvs. at 4 uger efter forældrene har meddelt skolens ledelse elevens ønske om at forlade skolen, kan eleven rejse uden, det koster andet end normale skolepenge til afrejsedagen.

– Rejser eleven inden opsigelsesfristens udløb, bortfalder statsstøtten fra afrejsedatoen. Forældrene er da forpligtet til at betale skolepenge fuldt ud for den resterende del af opsigelsesperioden – max 4 uger.